Сведения о доходах и имуществе

2018
Работники аппарата
Бердиева Ф.А. (файл в формате doc)
Беляева В.А. (файл в формате doc)
Гатагонова  Р.М. (файл в формате doc)
Губаев А.В. (файл в формате doc)
Даурова Л.Л. (файл в формате doc)
Дреева М.М. (файл в формате doc)
Кабалоева С.В. (файл в формате doc)
Кулова А.А. (файл в формате doc)
Кусраева Т.В. (файл в формате doc)
Павличенко С.А. (файл в формате doc)
Собищанская О.Е. (файл в формате doc)
Цоколаев С.В. (файл в формате doc)
Шестеров А.В. (файл в формате doc)
 
 
2017
Работники аппарата
Бердиева Ф.А. (файл в формате doc)
Гатагонова  Р.М. (файл в формате doc)
Губаев А.В. (файл в формате doc)
Гемонова Е.А. (файл в формате doc)
Даурова Л.Л. (файл в формате doc)
Дреева М.М. (файл в формате doc)
Кабалоева С.В. (файл в формате doc)
Кулова А.А. (файл в формате doc)
Павличенко С.А. (файл в формате doc)
Собищанская О.Е. (файл в формате doc)
Цоколаев С.В. (файл в формате doc)
Шестеров А.В. (файл в формате doc)
 
 
2016
Работники аппарата
Бердиева Ф.А. (файл в формате doc)
Гатагонова  Р.М. (файл в формате doc)
Даурова Л.Л. (файл в формате doc)
Дреева М.М. (файл в формате doc)
Кабалоева С.В. (файл в формате doc)
Павличенко С.А. (файл в формате doc)
Собищанская О.Е. (файл в формате doc)
Татрова Э.Т. (файл в формате doc)
Цоколаев С.В. (файл в формате doc)
Шестеров А.В. (файл в формате doc)
 
 
2015
Работники аппарата
Бердиева Ф.А. (файл в формате doc)
Даурова Л.Л. (файл в формате doc)
Кабалоева С.В. (файл в формате doc)
Павличенко С.А. (файл в формате doc)
Собищанская О.Е. (файл в формате doc)
Татрова Э.Т. (файл в формате doc)
Цоколаев С.В. (файл в формате doc)
Шестеров А.В. (файл в формате doc)
 
 
2014
Руководство    
Джиоев З.П. (файл в формате pdf)    
Климатов Г.В. (файл в формате pdf)    
     
Судьи    
Акимцева С.А. (файл в формате pdf)    
Арчинова В.И. (файл в формате pdf)    
Базиева Н.М. (файл в формате pdf)    
Баскаева Т.С. (файл в формате pdf)    
Бекоева С.Х. (файл в формате pdf)    
Дзугкоева Э.Ю. (файл в формате pdf)    
Коптева М.Б. (файл в формате pdf)    
Носенко М.С.(файл в формате pdf)    
Родионова Г.С. (файл в формате pdf)    
Сидакова З.К. (файл в формате pdf)    
     
Работники аппарата    
Кабалоева С.В. (файл в формате doc)    
Бердиева Ф.А.(файл в формате doc)    
Кулова А.А. (файл в формате doc)    
Павличенко С.А.(файл в формате doc)    
Даурова Л.Л. (файл в формате doc)    
Собищанская О.Е. (файл в формате doc)    
Шестеров А.В. (файл в формате doc)    
2013
Руководство
 
 
Джиоев З.П. (файл в формате pdf)    
Климатов Г.В. (файл в формате pdf)    
     
Судьи    
Акимцева С.А. (файл в формате pdf)    
Базиева Н.М. (файл в формате pdf)    
Баскаева Т.С. (файл в формате pdf)    
Бекоева С.Х. (файл в формате pdf)    
Дзугкоева Э.Ю. (файл в формате pdf)    
Коптева М.Б. (файл в формате pdf)    
Носенко М.С.(файл в формате pdf)    
Родионова Г.С. (файл в формате pdf)    
Сидакова З.К. (файл в формате pdf)    
Ясиновская Т.Д. (файл в формате pdf)    
     
Работники аппарата    
Галустян И.В.(файл в формате pdf)    
Кабалоева С.В. (файл в формате pdf)    
Бердиева Ф.А.(файл в формате pdf)    
Кочиев В.Л. (файл в формате pdf)    
Кулова А.А. (файл в формате pdf)    
Павличенко С.А.(файл в формате pdf)    
Потапова Л.В. (файл в формате pdf)    
Даурова Л.Л. (файл в формате pdf)    
Собищанская О.Е. (файл в формате pdf)    
Шестеров А.В. (файл в формате pdf)    
     
2012
Руководство
 
 
Алдатов Б.К. (файл в формате pdf)    
Джиоев З.П. (файл в формате pdf)    
     
Судьи    
Акимцева С.А. (файл в формате pdf)    
Базиева Н.М. (файл в формате pdf)    
Бекоева С.Х. (файл в формате pdf)    
Дзугкоева Э.Ю. (файл в формате pdf)    
Коптева М.Б. (файл в формате pdf)    
Носенко М.С. (файл в формате pdf)    
Родионова Г.С. (файл в формате pdf)    
Сидакова З.К. (файл в формате pdf)    
Ясиновская Т.Д. (файл в формате pdf)    
Климатов Г.В. (файл в формате pdf)    
     
Работники аппарата    
Галустян И.В. (файл в формате pdf)    
Караева М.В. (файл в формате pdf)    
Кочиев В.Л. (файл в формате pdf)    
Павличенко С.А. (файл в формате pdf)    
Собищанская О.Е. (файл в формате pdf)    
Шестеров А.В. (файл в формате pdf)